Naaktwandelen
Bloot de natuur in

Artikel 430a Sr

Naaktwandelen in Nederland is niet verboden. Nederland is een van de weinige landen waar ongeklede recreatie in de wet is opgenomen. Dit is in artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht. 

De tekst luidt als volgt: 

Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt beboet met een geldstraf van de eerste categorie   

Dit betekent dat wanneer men op een door de gemeente aangewezen plaats voor ongeklede recreatie naakt zont, dit geen punt van discussie is en men nimmer bestraft kan worden. Dit zijn de bekende naaktstranden. 

Indien men zich ongekleed buiten deze gebieden begeeft, kan men beboet worden als deze plek daar niet voor geschikt is. Dit is natuurlijk een heel ruim begrip, maar de wetgever heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie aan moet tonen waarom een plek niet geschikt zou zijn voor ongeklede recreatie en alleen de rechter kan hier een uitspraak over doen. 

Het is dus tegen de wet in als een gemeente stelt dat ongeklede recreatie op bepaalde plekken verboden is. Een gemeente kan en mag dat nimmer doen. Zij doen dit soms wel, maar is onwettig!


Mag je naaktwandelen?

Ja dat mag. De wet spreekt van ongeklede recreatie en niet van naakt zonnen. De limiteert de term recreatie niet en kan dus in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden. Recreatie is vrijetijdsbesteding. Je zou kunnen denken aan zonnen, kaarten, koken, wandelen, fietsen, kanoën, ..... Naaktwandelen is dus een vorm van ongeklede recreatie, net zo als naakt kanoën en naakt fietsen. In beginsel is dit dus niets anders dan naakt zonnen en is dus niet verboden. 


Wat is dan wel een geschikte plek?

Over het algemeen zijn dat plekken die in de natuur liggen en rustig zijn. Feit dat je als naaktwandelaar geklede mensen tegen kunt komen, maakt de plaats niet ongeschikt. De wet stelt immers dat het OM aan moet tonen dat een plaats niet geschikt is en criteria zijn er niet. 

Kan ik beboet worden? 

Ja dat kan, een agent zou je kunnen beboeten als jij aan het naaktwandelen bent en niet naar je verhaal wil luisteren. Het probleem is dat hij dan de wet niet respecteert. Betaal nooit de boete en ga in verzet. Dit moet binnen 2 weken na de boete ingediend worden bij de kantonrechter. Deze zal de zaak dan in een strafzitting behandelen. Als de kantonrechter de wet ook niet respecteert, kun je altijd naar het Hof om in hoger beroep te gaan. Dit dient ook binnen 2 weken te gebeuren en daar wordt eigenlijk iedereen vrijgesproken. Het kost soms wat tijd en moeite, maar gewoon betalen van de boete is niet handig.